1. Algemene Informatie

Organisatie: Acm-sp.nl

Adres: Hoenderweg 3, 3851 RZ Ermelo Nederland

Telefoon: 0341-561103

E-mail: info@acm-sp.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Acm-sp.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze diensten en op uw directe verzoek. We delen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden en vragen expliciet om toestemming als we uw gegevens later willen gebruiken.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Dit omvat ondersteuning en administratie.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden alleen met derden gedeeld om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn gebonden aan geheimhouding.

5. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens zoals uw IP-adres worden automatisch verzameld en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, maar worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

6. Medewerking aan onderzoek

In sommige gevallen kan het zijn dat we door wetgeving verplicht zijn uw gegevens te delen voor overheidsinquiries.

7. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang u cliënt bent. Na het beëindigen van onze relatie worden gegevens enkel bewaard voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8. Uw rechten

U heeft uitgebreide rechten over de verwerking van uw gegevens, inclusief het recht op inzage, rectificatie, en beperking van verwerking. Verzoeken hiertoe worden binnen 30 dagen behandeld.

9. Cookies

We gebruiken Google Analytics en mogelijk andere derden cookies om gebruiksgegevens te verzamelen en te analyseren.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Ons beleid kan wijzigen, en eventuele belangrijke wijzigingen zullen per e-mail gecommuniceerd worden.